Berikut adalah kadar mas kahwin yang ditetapkan mengikut negeri-negeri :